پنجره!

۱۶۹۹۳۴۸۹۴۶۵۰۰c-05ae-4d64-a538-ced01ea74ee8تازه عروس و دامادی درخانه نقلیشان بودند، مرد درحال مطالعه روزنامه بود وزن از پنجره بیرون را تماشا میکرد،

ناگهان یکی از همسایه ها به پشت بام خود آمد و مشغول آویزان کردن لباس های شسته شده اش روی بند شد،

زن رو به همسر خود کرد وگفت مثل اینکه این زن همسایه لباس شستن بلد نیست باید یه کلاس شستشو بره و با خنده ای او را مسخره کرد و گفت:تو رو خدا ببین لباسارو چه کثیف شسته،

مرد ساکت ماند و چیزی نگفت،چند روزی گذشت و هر بار که زن همسایه برای آویزان کردن لباس ها به پشت بام می آمد زن همان جملات را تکرار میکرد،تا یک روز که زن به شوهرش گفت:عزیزم اینجا رو ببین امروز لباسارو تمیز شسته بالاخره یاد گرفت چه جوری لباسهارو بشوره،ناگهان همسرش رو به او کرد وگفت:من امروز صبح زود بیدار شدم وپنجره را تمیز کردم.

خواهش میکنم زود قضاوت نکنیم!

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفت − چهار =

در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
ثبت نام در خبر نامه
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم