1. آزمون تشخیص درونگرایی و برون گرایی

زمانی که بتوانیم ابعاد مختلف شخصیت مان را بشناسیم می توانیم انتخاب های بهتری داشته باشیم مثلاً کسی که متوجه می شود درون گرا است شغل هایی را انتخاب می کند که با روحیه او سازگار تر است مثلاً یک متفکر می شود یا یک رهبر و کسی که متوجه می شود برون گرایی اش بیشتر است شغل هایی را انتخاب می کند که هم بتواند موثر تر باشد و هم حال اش خوب باشد مثلاً سخنران می شود یا یک مبلّغ و… البته این به این معنا نیست که درون گرایان نمی توانند سخنرانان خوبی بشوند نه مثلاً شخصی مثل استیو جابز یک درون گرای به تمام معنا بود اما به طور عالی سخنرانی می کرد یا اینطور نیست که یک برون گرا نمی تواند متفکر یا رهبر شود نه، هر کسی مهارت هایش را ارتقاء دهد می تواند در عرصه های مختلف بدرخشد اما مهم این است که ما در عرصه هایی که با ما سازگاری بیشتری دارند خیلی سریع تر و بهتر می توانیم بدرخشیم و این باعث می شود نتایج بهتری کسب کنیم.

……………………………………………………………………………………………………………………..

سوالی که زیاد پرسیده می شود این است که کدام یک از این دو (درون و برون گرایی) بهتر است. 

در پاسخ باید بگویم این مسئله مثل چپ دست یا راست دست بودن یک چیز طبیعی است و در جهان به هر دو شخصیت نیاز است.

.