ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻰ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ

ﺻﺒﺢ ﻳﻌﻨﻰ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻋﺸﻖ،
ﺑﻪ ﺁﻧﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻋﺎﺷﻘﺸﺎﻥ ﻫﺴﺘﯿﻢ …
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺑﻪ ﻫﻤﻪ ﻋﺸﻖ ﺑﻮﺭﺯ …
ﺑﺒﺨﺶ …
ﺍﻳﻤﺎﻥ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ ..
ﺗﺮﺱ ﻫﺎ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺧﻮﺩ ﺩﻭﺭ ﮐﻦ . ..
ﺧﺪﺍﯾﺖ ﺭﺍ ﺻﺪﺍ ﺑﺰﻥ ..
ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺭﻭﺯ ﭘﯿﺮﻭﺯﯼ ﺗﻮﺳﺖ ﺑﻪ ﺷﺮﻁ ﺧﻨﺪﻳﺪﻧﺖ ..
ﺑﺨﻨﺪ …
ﺗﻮ ﺩﺭ ﺁﻏﻮﺵ ﺧﺪﺍ ﻫﺴﺘﯽ …

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
ثبت نام در خبر نامه
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم