وقتی کسی مرا میرنجاند…

وقتي كسي مرا ناراحت ميكند يا به چالش ميكشد يا مشمئز ميكند از خود ميپرسم اين فرستاده شده تا چه درس مهمي را به من ياد بدهد ؟…
در اين لحظه فاقد كدام ويژگي شخصيتي و رواني هستم كه باعث شده متحمل درد و رنج شوم ؟
انسانهاي كند ذهن و كم هوش به شما صبر و بردباري مياموزند
انسانهاي عصباني ، ارامش و خونسردي را مياموزند
انسانهاي تحقير گر ، عزت نفس را به شما مياموزند
إنسانهاي بي احساس ، عشق بي قيد و شرط را مياموزند
انسانهاي دو رو ، صداقت را مياموزند
انسانهاي لجباز، انعطاف را به شما مياموزند
انسانهاي ترسو ، شهامت را به شما مي اموزند

 ( باربارا دي انجليس )

فکرپرواز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

18 + 1 =

در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
ثبت نام در خبر نامه
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم