فراموش کرده بودم زندگی کنم!

ابتدا می مردم برای اینکه زود تر از تاتی تاتی  به راه رفتن بیفتم.

بعد از آن می مردم برای اینکه زودتر به کودکستان برم.

بعد از آن میمردم برای اینکه زود تر محصل شوم.

بعد از می مردم برای اینکه به دبیرستان برم.

بعد از می مردم برای اینکه وارد دانشگاه شوم.

بعد از می مردم برای اینکه شاغل شوم وحقوق بگیرم.

بعد از می مردم برای اینکه ازدواج کنم و بچه دار شوم.

بعد از می مردم برای اینکه بچه ها بزرگ شوند و به مدرسه بروند.

بعد از می مردم برای اینکه زود بازنشسته شوم.

و حالا لحظه ی مردنم فرا رسیده…

و ناگهان دریافته ام که فراموش کرده بودم زندگی کنم!

(لیندا دومرس هامل)

منبع:کتاب ده قدم تا موفقیت

فکر پرواز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

هفده + نه =

در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
ثبت نام در خبر نامه
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم