داستان دوچرخه

مردی از مرز عبور میکند وبه ایستگاه بازرسی میرسد،مامور مرز از او میپرسد چه چیزی همراه خود داری،او میگوید همانطور که مشاهده میکنید کیسه ای شن همراه خود دارم،مامور مرزی باور نمیکند که او به خاطر شن این همه راه را تا طی کرده باشد و بار او را  به دقت بررسی میکند ولی چیزی جز شن پیدا نمیکند و به او اجازه عبور میدهد،مرد چند سالی به همین شکل میرفت و می آمد،روزی مامور مرزی او را در شهر دید و از او پرسید من هنوز هم باور نمیکنم تو بخاطر شن اون هم با دچرخه این همه مسیر را طی کنی،آیا واقعا بار تو شن بوده؟راستش رو بگو چه چیزی را قاچاقی از مرز رد میکردی؟

مرد میگوید:دوچرخه۰۲d733b41a3beedd6157fdfbc34b4546

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 × یک =

در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
ثبت نام در خبر نامه
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم