خداوند

خداوند
خداوند

“خداوند”
روزنه امیدیست ک هیچگاه بسته نمیشود!
بادهان بسته هم میتوان صدایش کرد..
باپای شکسته هم میتوان سراغش رفت..
تنهااوست که وقتی همه رفتند،میماند
وقتی همه پشت کردندآغوش میگشاید..
 و
وقتی همه تنهایت گذاشتندمحرمت میشود..
وتنهاسلطانیست که باآغوش باز میبخشد!

واو تنها کسی است که در تنهایی ها کنارت است

و دنیا را برای تو آفرید و تو را برای خودش

برای داشتن زندگی زیبا باید زیبایی ها را باور کرد باور به خداوند باور به تمام زیبایی هاست چه بهتر که ابتدا سرچشمه زیبایی ها را دریابیم سپس به دنبال شاخه هایش باشیم .

مردان با خدا شاد ترین افراد زمین هستند .

خداوند
خداوند

فکر پرواز

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
ثبت نام در خبر نامه
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت اطلاعات شما نزد ما محفوظ می ماند
در کمتر از 10 ثانیه رایگان دانلود کن
ایمیل شما نزد ما محفوظ هست و در اختیار هیچ کسی قرار نمی‌گیره
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
به سوی بهتر شدن زندگی
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم
در کمتر از 10 ثانیه دانلود کنید
اولین قدم را بردار
خیالتان راحت، ایمیل های مزاحم نمی فرستیم